Groene autobelasting moet minder CO2-uitstoot gaan realiseren

Twee procent van de totale CO2 uitstoot in de EU wordt veroorzaakt door personenauto’s. Daarom voert de EU een actief beleid om deze CO2 emissies terug te dringen door middel van groene autobelastingen, waarmee de aankoop van schonere auto’s wordt gestimuleerd. Om de hogere aanschafbelasting te vermijden reageren consumenten hierop door de ‘vuile’ benzineauto’s in te ruilen voor ‘schonere’ (minder CO2 uitstotende) dieselauto’s. Dit leidt echter mogelijk wel tot meer uitstoot van fijnstof.

Oprichter Arnoud Hanenburg van ProSuber wil iedereen aan de kurk

"Biobased bouwen met kurk is vandaag zaaien voor de toekomst"

prosubergroenjpeg

De huizenmarkt trekt weer aan. Inmiddels is de woningverkoop bijna op het peil van vóór de crisis. En met de groeiende bevolking blijft de vraag voorlopig in stand. Kunnen we daarom bouwen zoals we jaren gewend zijn? Wat mij betreft niet. We moeten nu de switch maken naar hernieuwbare materialen. Dat levert mooie en gezonde gebouwen op, zoals het Biobased House op de laatste Innovation Expo reeds bewees.

Klimaatakkoord betekent na instemming Europese Parlement 'revolutie' in Nederland

Het Parijse klimaatverdrag wordt van kracht, nu het Europese Parlement ermee heeft ingestemd. Om het verdrag in werking te kunnen laten treden was de goedkeuring nodig van ten minste 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de wereldwijde uitstoot. Dat aantal is nu gehaald. Voor Nederland heeft dit verdrag enorme gevolgen, denken deskundigen.