Voor Wie ?

call us 1049266 960 720

Primair voor particulieren (woningbezitters of huurders) is de bespaarenergiescan een doeltreffend middel het huidige verbruikspatroon te analyseren met als doel het reduceren van de maandelijks terugkerende vaste lasten. Met relatief eenvoudige aanpassingen kan vaak al een substantiële verlaging van uw maandlasten worden gerealiseerd.

Zo is een bespaarenergiescan ook als additionele service interessant voor klanten van o.a. gemeenten, woningstichtingen, vereniging van eigenaren, makelaars, interieurstylisten en allerlei andere bedrijven of instellingen om haar klanten inzage te geven in diens verbruikspatroon en hoe dit eenvoudig is te verbeteren. Ook sluit het naadloos aan bij het streven van veel bedrijven om in de toekomst duurzamer te gaan werken en kunnen werknemers derhalve worden gestimuleerd om ook thuis bewust(er) om te gaan met energie en hoe kan dit beter dan hen een energiescan aan te bieden?

Daarbij kunnen bedrijven de BTW in de meeste gevallen ook nog eens bij de fiscus opvoeren en derhalve adviseren wij hen om dit voorafgaand bij de fiscus te verifiëren om eventuele verrassingen te voorkomen. Energielabels verstrekken wij niet.

Zij gingen u reeds voor:

“Ik vind het van groot belang, dat een ieder kijkt of hij of zij een bijdrage kan leveren aan het behoud van onze aarde. Ik ben dan ook blij, dat ik de energiescan heb laten uitvoeren. Natuurlijk kwamen daar een aantal verbeterpunten uit, maar grosso modo ben ik goed door de scan heen gekomen. De wijze, waarop de heer De Loos een en ander aanpakt, heb ik als prettig ervaren. Met twee benen op de grond kijken hoe je praktische verbeteringen kunt aanbrengen. Met zo’n aanpak krijg je het grootste draagvlak, is mijn opvatting. “

R.J. van de Mortel
Burgemeester Gemeente Vught

Een tijd terug is Manfred bij ons langs geweest voor een energiescan. Aangezien we eigenlijk geen idee hadden waar we het e.e.a. konden bezuinigen m.b.t. energie (of waar we het geld lieten liggen) waren we heel benieuwd naar zijn bevindingen. Na een uitgebreide inspectie in het huis (van zolder tot en met garage) heeft Manfred zijn aantekeningen verwerkt in een overzichtelijk document. Hierin kwam duidelijk naar voren waar we eenvoudig konden besparen (met name led verlichting) en wat we in de toekomst konden doen om maandelijks minder geld te betalen aan de energiemaatschappij. Het was voor ons een eyeopener en we gaan nu bewuster om met bijvoorbeeld verwarming, licht en douchegebruik. Heel verhelderend!

Familie van Ierland
Tilburg